Over ons

CuraDirect is in beginsel erop gericht om gekwalificeerde zorg professionals te rekruteren die de draagkracht in zich hebben om voor mensen te zorgen met een intensieve en complexe zorgvraag. De inzet is om de cliënt/ patiënt z.s.m. te stabiliseren en eventueel de situatie te normaliseren. Met andere woorden: CuraDirect is er zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig is!

Met dit motto onderscheidt CuraDirect zich. CuraDirect durft zichzelf overbodig te maken. Het bedenken van passende oplossingen vraagt om een creatieve, innovatieve, flexibele en ondernemende houding. Bij CuraDirect weten we van aanpakken en zorgen we ervoor dat er zo min mogelijk tijd zit tussen het krijgen van de opdracht, de situatie inventariseren en de daadwerkelijke begeleiding.

CuraDirect is opgericht voor en door zorgprofessionals. Juist omdat we weten hoe belangrijk het is om een goede kracht naast je te hebben in dit specifieke werk, weten we ook waarop we moeten selecteren. Vanuit onze ervaring kunnen we onze medewerkers coachen, wat ten goede komt aan de kwaliteit van zorg. CuraDirect is een organisatie wat grote waarde hecht aan haar relatie met opdrachtgevers, maar vooral de relatie met haar zorgprofessionals. Zij werkt met een vast bestand van gekwalificeerde Pedagogisch Medewerkers die flexibel inzetbaar zijn. Dit bestand wordt continu aangevuld met nieuwe medewerkers die aan haar, maar vooral aan uw eisen en wensen voldoen. CuraDirect streeft ernaar om, waar mogelijk, een vaste kern van zorgprofessionals in te zetten binnen uw organisatie. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat de continuïteit op de groepen gewaarborgd blijft.

Kwantiteit 

Naast de werving van nieuwe medewerkers besteedt CuraDirect veel tijd aan het behoud van haar huidige medewerkers.
Daarnaast worden de resultaten van de zorgprofessionals teruggekoppeld door de opdrachtgevers van CuraDirect. Hierdoor is goed te controleren waar de sterke en zwakke punten liggen van de betreffende kandidaat. Deze worden met hem of haar besproken, waardoor de zorgprofessionals zich kan ontwikkelen. Waar nodig zal CuraDirect dit ondersteunen met trainingen en/of opleidingen, uiteraard gebeurt dit naast de al bestaande jaarlijkse trainingen. Alle zorgprofessionals worden jaarlijks getraind in BHV, medicatie delen, de-escalerend werken en fysieke weerbaarheid.

Evaluatie 

CuraDirect is continu bezig om de kwaliteit van haar dienstverlening te waarborgen en, waar nodig, te verbeteren. Hierbij is de inbreng van haar zorgprofessionals, uitzendkrachten en opdrachtgevers van groot belang. Ieder half jaar zal er overleg plaatsvinden tussen de opdrachtgever en CuraDirect. Hierbij zullen de onderwerpen kwaliteit, kwantiteit en servicegraad standaard op de agenda staan.

Op locatie

CuraDirect werkt op basis van relatie en vertrouwen. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onze diensten op peil is en blijft loopt het management regelmatig zelf op locatie mee, of komen bij u langs voor een tussenevaluatie. Zo blijven wij bij elk project goed op de hoogte van de kwaliteit van onze diensten.

Openheid en feedback

CuraDirect is kritisch op het eigen handelen, staat open voor feedback en evalueert de zorgprocessen samen met de klanten. Verder kiezen we bewust voor medewerkers uit alle leeftijdsgroepen en met verschillende culturele achtergronden. Zo proberen wij een afspiegeling te zijn van de samenleving.

Kosten

Hoge kosten kunnen we vermijden, doordat de diensten van de teams zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Onze uurtarieven liggen daardoor lager dan in de flexibele arbeidsmarkt gebruikelijk is. Onze zorgprofessionals hebben allen minimaal vijf jaar relevante werkervaring en zijn mensen die bewuste de keuze hebben gemaakt voor complexe zorgvragen. Elke nieuwe opdracht zien zij als een uitdaging om er een succes van te maken. Kies daarom voor onze kwaliteit, vakkennis en jarenlang ervaring, want dat is wat u binnenhaalt met CuraDirect. We weten ontzettend veel van onze mensen: wat ze zoeken en waar hun kracht en ambities liggen. En we weten veel van de ontwikkelingen bij onze klanten. We combineren deze kennis om vervolgens de ultieme match te maken. Daar zit de kracht van CuraDirect.

 

CuraDirect staat garant voor een hoge kwaliteit zorgondersteuning

Indien u meer informatie wenst aarzel niet om ons te contacteren en bel: 033-7854635