Coaching

Om gaan met fysieke agressie

Fysieke agressie

Zorg-professionals die veelvuldig met agressie worden geconfronteerd kunnen minder persoonlijke aandacht aan cliënten geven. Ondanks agressietrainingen weten zij in de praktijk vaak niet goed om te gaan met fysiek agressief gedrag. Dat is ook niet vreemd, want bij daadwerkelijke confrontaties komt de eigen veiligheid in het gedrang. Ook weten medewerkers soms niet hoe ze op een goede manier ondersteuning bij elkaar kunnen vragen en geven.

Coaching op de werkvloer
Herkent u deze situatie? Ik de loop der jaren heb het een en ander meegemaakt als het gaat om omgang met fysieke agressief gedrag. Ik kom graag langs om de de opgedane kennis en ervaringen met uw team te delen. Ik zorg op een tactvolle manier voor bewustwording door lastige situaties te bespreken kort nadat ze zijn voorgevallen; dat is immers het moment waarop mensen het meeste leren. Medewerkers leren zo onder meer hoe ze elkaar ruimte en tijd kunnen geven en elkaar kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld met nazorg.

Weerbare zorgteams
Op deze manier ondersteun en coach ik zorgmedewerkers bij hun persoonlijke ontwikkeling en geef ik ze handvatten om op de juiste manier op te gaan met agressief gedrag. Het doel: op elkaar ingespeelde teamleden die beschikken over de juiste tools om in alle omstandigheden de juiste zorg te bieden.